Super Credit е част от

Стандартен потребителски кредит от KBC Банк България

Реализирайте Вашите планове с KBC Банк и потребителски кредит от 1 000 лева до 40 000 лева.

5/5 — от 5 отзива

Планирайте смело.

Представителен пример

Стандартен потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката

 
Срок на изплащане до 7 години 
Годишен лихвен процент 5.90% фиксиран лихвен процент за първите шест месеца и РЛП + 5.80 пункта надбавка за оставащия срок на кредита
Размер на кредита 22 000 BGN
Срок на кредита 7 години
Месечна вноска през първите 6 месеца 330.43 BGN
Обща дължима сума 28 451.31 BGN
Годишен процент на разходите (ГПР) 6.93%
Допълнителни условия

Условията са валидна при:

  • Превод на работната заплата в банката.
  • Ползване на Сметка За всеки ден.
  • Сключване на застраховка на кредитни вноски - пакет Живот ПЛЮС за срока на кредита, с покритие за смърт и трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие на злополука или заболяване.

 

Детайли

Параметри на кредита
Максимален размер 

40 000 BGN

/максималната сума се определя според индивидуалния ти профил/

Минимален размер 1000 BGN
Валута BGN
Срок От 6 месеца до 10 години

 

Представителен пример
При сума на кредита 22 000 лв. със срок на погасяване 10 години, с фиксиран лихвен процент 5.90% за първите шест месеца и РЛП+5.80 пункта надбавка за оставащия срок на кредита, с превод на работна заплата в банката, застраховка на кредитите вноски Живот ПЛЮС, ползване на сметка За всеки ден, ГПР е 6.81%, включващ такса за обработка при кандидатстване – 200 лв., месечна такса за обслужване на сметка За всеки ден 5.90 лв. Месечната вноска за първите 6 месеца 254.08 лв., месечна вноска за остатъка на кредита 254.08 лв., общо дължима сума – 31 397.98 лв.

 

Такси
Такса за обработка при кандидатстване

До 5 000 BGN вкл.: 100 BGN
От 5 001 BGN до 10 000 BGN вкл.: 130 BGN
От 10 001 BGN до 20 000 BGN вкл.: 160 BGN
От 20 001 BGN до 30 000 BGN вкл.: 200 BGN
Над 30 001 BGN: 300 BGN

Месечна такса за обслужване на сметка За всеки ден 5.90 BGN 
Такса за откриване на разплащателна сметка 5 BGN 
Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка 4.50 BGN 

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Стандартен потребителски кредит от KBC Банк България