Super Credit е част от

Статия в dnevnik.bg: Цените на жилищата стабилно растат

Цените на жилищата и на наемите в целия Европейски съюз продължават устойчиво да растат и през първото тримесечие на годината, показват данните на Евростат.

В сравнение с периода януари-март на предходната година наемите растат средно с 1.4%, а цените на жилищата - с 10.5%.

Между 2010 и второто тримесечие на 2011 г. и двете цени следват сходен модел, но след това се разминават. Така наемите нарастват стабилно до първото тримесечие на тази година докато продажните цени показват големи колебания.

Данните показват, че България не е сред страните, в които за 10 г. има най-голям ръст в цените на наемите или на жилищата.

След рязък спад между второто тримесечие на 2011 и първото тримесечие на 2013 г. жилищните цените остават сравнително стабилни в периода 2013-2014 г. Следва бърз растеж в началото на 2015, чието темпо изпреварва това при наемите.

За времето от 2010 до първото тримесечие на настоящата година наемите поскъпват със 17%, а на жилищата - с 45%.

Изменение в цените на жилищата в България спрямо предходната година, коригирани с инфлацията, %

За това време жилищата поскъпват повече от двойно в Естония, Унгария, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва и Австрия.

Промяна в цените спрямо същото тримесечие на предходната година, %

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно