Super Credit е част от

Статия в dbr.bg: Спад на лихвите по потребителски и жилищни кредити през юни

При ипотечните заеми понижението е с 0.02 процентни пункта, до 2.57 на сто, а при потребителските - с 0.47 процентни пункта, до 8.19 на сто.

Средният лихвен процент по жилищните и потребителските кредити за домакинствата бележи лек спад пред юни спрямо предходния месец.  

При фирмените кредити обаче лихвите растат и то със сравнително бързи темпове, показва справка на Darik Business Review в статистиката на Българската народна банка. 

Жилищни и потребителски кредити 

При ипотечните заеми понижението е с 0.02 процентни пункта, до 2.57 на сто, а при потребителските - с 0.47 процентни пункта, до 8.19 на сто.

Това се случва въпреки увеличението на минималните задължителни резерви за банките, което БНБ обяви през март и продължаващия цикъл на затягане на паричната политика от страна на Европейската централна банка. 

Спрямо юни 2022 г. обаче лихвите и по жилищните, и по потребителските кредити отчитат увеличение, съответно с 0.08 и 0.63 процентни пункта. 

Годишният процент на разходите (ГПР), който включва всички комисиони, такси и задължителни застраховки за сметка на кредитополучателя, възлиза респективно на 8.69% за потребителските и 2.85% за ипотечните заеми. 

През юни банките са раздали жилищни кредити за общо 736.7 млн. лв., което е с 20% повече спрямо съответния период на миналата година. Обемът на новоотпуснатите потребителски заеми пък нараства по-скромно - с 2.4% на годишна база, до 830.7 млн. лв.

Лихвите по кредитните карти отчитат минимален ръст спрямо май и достигат ниво от 20.84%, като спрямо юни миналата година повишението е с 0.45 процентни пункта.

Корпоративни кредити

При корпоративните заеми през юни 2023 г. средният лихвен процент по левовите кредити до еквивалентен размер на 1 млн. евро се увеличава с 0.23 пр. п. до 4%, а по тези над 1 млн. евро се запазва на ниво от 4.01%. 

На годишна база повишението е съответно с 1.21 пр. п. за по-малките левови кредити и с 1.57 пр. п. за по-големите.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.51 пр. п. до 5.43%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.39 пр. п. до 5.74%. 

Годишното повишение на лихвите по кредитите в евро за фирмите е още по-сериозно - с 3.13 процентни пункта за по-малките и с 3.11 процентни пункта за по-големите. 

При левовите кредити до 1 млн. евро новоотпуснатите обеми нарастват с 3.4% за година, до малко над 500 млн. лв., докато при по-големите (над 1 млн. евро) се наблюдава спад с 4.7%, до 860.5 млн. лв. 

При евровите заеми за бизнеса в размер до 1 млн. евро обемите намаляват с 3.7% за година, докато при тези над 1 млн. евро се наблюдава значителен ръст от 76.7 на сто. 

Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно