Super Credit е част от

Статия в acib.bg: Рекордно дъно за лихвите по жилищните кредити

Въпреки дискусиите за вдигането на лихвите като опит за борба с инфлацията, тенденцията за понижаване на лихвите по жилищните кредити, отпускани от банките в България продължава, и през последния месец те достигнаха ново рекордно дъно.

Според статистиката на БНБ (Българска народна банка), през април средният лихвен процент достига до 2.58%, което е понижение с 0.02 пункта.

Нека направим сравнение – през месец април, 2021 година, средният лихвен процент беше 2.75%.

Това от друга страна стимулира все повече хора да теглят кредити и ипотечното кредитиране за месец април достигна рекордните 14.7 млрд. лв.

Обемът на кредитирането нарасна с цели 18%, като стъпи на най-високото ниво от далечната 2009 година.

Това прави консултацията с кредитен консултант все по-нужна, и по-нашумяла.

При потребителските земи също отчитаме спад до 7.85%, но това не ни учудва, тъй като е нормално за след декемврийските празници.

Всичко това води до трудни времена за бизнеса. Според статистика, която БНБ споделя, лихвите по фирмените левови спестявания спадат до отрицателни стойности, което прави април 12-ят пореден месец с отрицателни лихви по левовите спестявания на бизнеса. Лихвите по евровите депозити се повишават, но все още са отрицателни от -0.05%.

АКПБ ( Асоциация на кредитните посредници) е лицензиран кредитен посредник, чиято цел е да защитава интересите на клиентите, да налага принципи и най-високи стандарти на работа на кредитните посредници в България и да анализира пазарните тенденции и нуждите на клиентите с цел развитие на услугите.

Покрай тенденциите за ниски лихви все повече хора решават да изтеглят кредит, но в тези несигурни времена е важно да се ползват услугите на кредитен консултант. Той вниква в индивидуалната ситуация на клиента и го консултира за най-добрите решения на банковия пазар.

 

SUPER CREDIT - Кредитен център е действащ член на Асоциация на кредитните консултанти в България.

 

Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно