Super Credit е част от

Статия в profit.bg: Лихвите по ипотеките у нас продължават да падат

Лихвите по ипотечните кредити за домакинствата в България отчитат ново понижение през май, въпреки заявките на Европейската централна банка за затягане на монетарната политика.

По всичко личи, че засега заявките на институцията за повишаване на лихвените проценти не се отразяват на ипотечния пазар у нас. 

Средният лихвен процент по жилищните кредити бележи спад от 0.03 базисни пункта спрямо предходния месец април и достига ниво от 2.54 на сто, което е най-ниското в историята, показва справка на Profit.bg в статистиката на Българската народна банка.

На годишна база лихвите по ипотечните кредити бележат спад от 0.19 на сто.

Средният лихвен процент по потребителските заеми през май възлиза на 7.81%, като бележи спад от 0.03 процентни пункта спрямо април. Той обаче е с 0.13 пр. п. по-висок, в сравнение с нивото от май 2021 г. (7.68%).

Като цяло лихвите по потребителските кредити достигнаха най-ниското си ниво в началото на 2021 година, като в следващите месеци следваха устойчива тенденция на повишение. През първото тримесечие на тази година те отново паднаха под нивото от 8% и оттогава насам остават сравнително устойчиви.

Годишният процент на разходите, който включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, по ипотечните кредити е в размер на 2.78% през май, което също е историческо дъно. Той е с 0.04 процентни пункта под нивото от предходния месец и с 0.2 процентни пункта по-ниско отпреди година.

ГПР по потребителските кредити достига 8.28%, като се понижава с 0.01 процентни пункта на месечна база, а на годишна бележи ръст от 0.12 пр. п.

Средният лихвен процент по кредитните карти достига 20.43% през май, като отчита спад от 0.02 процентни пункта спрямо предходния месец. На годишна база се увеличава с 0.13 процентни пункта.

При корпоративните кредити средният лихвен процент по заемите до 1 млн. евро, договорени в левове, се запазва на ниво от 2.87%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0.21 пр. п. до 1.96% през май 2022 г., показват още данните на БНБ.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.02 пр. п. до 2.58%, а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0.28 пр. п. до 2.19%.

През май 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.02 пр. п. до 2.34%, а по овърдрафта в евро – с 0.01 пр. п. до 1.77%.

Средните лихви по депозитите все още остават близко до нулата, но при влоговете на домакинствата все пак се наблюдава известен ръст, макар и минимален. При тях средната ставка през май достига ниво от 0.12% за тези в лева и 0.11% за тези в евро, като на месечна база повишението е съответно с 0.02 и 0.03 пр п.

Лихвите по фирмените депозити обаче остават отрицателни, съответно на ниво от -0.54% по тези в лева и -0.17% по тези в евро. 
Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно