Super Credit е част от

Кредитният център SUPER CREDIT е отличен за Златен партньор на ОББ

Обединена българска банка отличи SUPER CREDIT като свой Златен партньор

 

Бляскавото събитие по награждаването се проведе на 14.07.2023 година в Premier Luxury Mountain Resort в Банско.

Водещ на вечерта беше Борислав Гостев, ръководител „Управление на Търговски партньори“ в ОББ, който връчи статуетката за Златен партньор на Светла Стаменова, управляващ директор на SUPER CREDIT.

SUPER CREDIT си партнира успешно с Обединена българска банка още от самото си създаване през 2019 година.

Кредитният център е част от корпоративната група STOYANOV ENTERPRISES и има зад гърба си повече от 2100 обслужени кредитоискатели и над 785 000 000 лева усвоени кредитни продукти чрез банкови и небанкови финансови институции. Екипът на SUPER CREDIT разполага с над 25 години банков опит и може да съдейства бързо и ефикасно при нужда от ипотечно финансиране, рефинансиране, потребителски кредити и други финансови продукти.

Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно