Super Credit е част от

Статия в built.bg: НСИ: С 30,1 на сто повече са въведените в експлоатация жилищни сгради в България през второто тримесечие

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. е 1128, а новопостроените жилища в тях са 3826.

Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 261 повече, или с 30,1 на сто, а жилищата в тях намаляват с 342, или с 8,2 на сто.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 79,3 на сто, с тухлена – 16,8 на сто, с друг тип – 3,3 на сто, и с панелна – 0,6 на сто. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (78,2 на сто), следвани от жилищните кооперации (14,5 на сто). В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, жилищните кооперации и вилите, докато новопостроените къщи намаляват.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 165 сгради с 1026 жилища, Пловдив – 163 сгради с 533 жилища, и Бургас – 138 сгради с 472 жилища в тях.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2022 г. е 394,0 хил. кв. м, или с 4,4 на сто по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ намалява с 2 на сто и достига 315,3 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 98,9 кв. м през второто тримесечие на 2021 г. на 103,0 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно